Wpisy z dnia 18 listopada 2022

DZIEŃ TOLERANCJI – ZABAWY Z PEDAGOGIEM

DZIEŃ TOLERANCJI – ZABAWY Z PEDAGOGIEM

16 listopada obchodzimy Dzień Tolerancji, który ostał zaproponowany przez ONZ jako święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Tolerancji inności i poszanowania godności każdego człowieka. Podczas zajęć: „Zostań moim przyjacielem” dzieci uczyły się akceptacji osób niepełnosprawnych, Rozmawiały na temat pomocny innym  w pokonywaniu przeszkód. Ćwiczyły komunikację pozawerbalną. Doświadczały poruszania się z zamkniętymi oczami, odczytywania słów z ruchu warg.

Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec „innych”. Szczególnie ważne wydają się wszystkie działania podejmowane przez dzieci
i kierowane do dzieci...

Czytaj więcej