Wpisy z miesiąca kwiecień 2022

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach na rok szkolny 2022/2023

SZANOWNI RODZICE,

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Muzyczna I stopnia w Bartoszycach rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2022/2023.

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Przypominamy, że nauka w Szkole jest bezpłatna, prowadzona wyłącznie przez zawodowych muzyków, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zainteresowane osoby prosimy o składnie wniosku wraz załącznikami w  przedszkolu w terminie  do 20.05.2022 r. 

Odpowiednie dokumenty, Wniosek, Regulamin Rekrutacji będą do pobrania na stronie : www.bartoszyce.pl
w zakładce Szkoła Muzyczna.

Do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształce...

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dzień 2 kwietnia został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

4 kwietnia dzieci z grupy Jeżyki miały okazję solidaryzować się z osobami autystycznymi. Oglądnęły film edukacyjny „ Autyzm”, z którego dowiedziały się że wszyscy jesteśmy różni i to jest wspaniałe. Każdemu człowiekowi należą się takie uczucia jak: zrozumienie, szacunek, miłość, przyjaźń.

            Dzieciom autystycznym trudniej jest odnaleźć się w różnych sytuacjach społecznych, gdyż  inaczej postrzegają otoczenie.

            Przedszkolaki w tym dniu pokonały ścieżkę sensoryczną , współdziałały wykonując ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem hula-hop ...

Czytaj więcej